ANAGOLD RBI Eğitimlerinin verilmesi

ANAGOLD RBI Eğitimlerinin verilmesi

ANAGOLD RBI Eğitimlerinin verilmesi

Anagold altın madeni tesisi kontrol, bakım planlama, güvenilirlik ve bakım birimlerine statik ekipmanlarda ve boru hatlarında bakım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda API 580 ve API 581 yazılı dokumanlarına uygun olarak eğitim verilmiştir. Eğitimde teorik bilgilendirme haricinde, tesisde yer alan ekipmanlar üzerinden kantitatif Risk analiz çalışmaları yapılmış ve hata mekanizmalarına uygun olarak bakım ve kontrol stratejileri geliştirilmiştir.

Eğitimler, korozyon konusunda deneyimli, statik ekipman ve borulama konusunda uzman API 580 Authorized Inspector ler tarafından verilmiştir.